Navigace: Cestování » Krátké zprávy » Argentina slaví dvě stě let

Argentina slaví dvě stě let

Argentina dnes slaví dvě stě let. Připomínku těchto dvou set let v poslední době i dnes chápeme jako proces, v němž jde oslava ruku v ruce se zamyšlením, a prostřednictvím těchto řádků bychom rádi učinili účastníky našich oslav také ostatní národy z celého světa. Rádi bychom se s nimi podělili o všechny aspekty naší současnosti, provedli rozbor postavení dnešní Argentiny doma i ve světě a rádi bychom se také zamysleli nad našimi prioritami a cíli.

Dovolte mi, abych se vrátil k onomu 25. květnu roku 1810, abych připomněl události, které máme na mysli. V Buenos Aires, tehdy hlavním městě místokrálovství Río de la Plata, se vlastenci rozhodli již dále neuznávat španělské koloniální úřady a vytvořit první samosprávný vládní výbor. Tento vzdor koloniálnímu pořádku byl počátečním aktem, který uvedl do pohybu události vedoucí k vyhlášení nezávislosti a vrcholící po deseti letech bojů na bojištích poloviny amerického kontinentu konečným triumfem, vojenskou porážkou španělských vojsk. Těmto vlastencům a hrdinům, kteří dali základ našemu národu, vzdáváme poctu.

Jaké je postavení Argentiny v roce dvoustého výročí a jaké priority tvoří její střednědobý výhled?

Demokratický politický systém je již téměř po tři desetiletí skutečností, která prokázala svoji zralost. Závazek dodržování lidských práv dostal nový impuls anulací zákonů o prominutí zločinů z dob vojenské diktatury a také opětným zahájením soudů, které se zabývají civilními i vojenskými zločiny proti lidskosti.

Argentinská ekonomika od roku 2003 rostla tak, jako od roku 1810 dosud nikdy. Výjimečné tempo ročního růstu a pozitivní obchodní saldo usnadnily péči o vnější závazky na základě vnitřních zdrojů. Za posledních sedm let začaly být vzdělání a zdravotnictví, kdysi základní instituce sociální integrace, znovu doceňovány a předpokládá se, že ztrojnásobí svůj podíl na státních výdajích.

Stát znovu převzal hlavní roli při podpoře výzkumu ve vědeckých disciplínách a technologiích stejně jako při poskytování významných příspěvků učitelům a badatelům ve veřejném univerzitním sektoru, který v různých obdobích minulého století vychoval i pět Argentinců vyznamenaných Nobelovou cenou.

Zvrátit situaci bídy je také prioritou vlády prezidentky Cristiny Fernández de Kirchner. Za tímto účelem jsou zaváděna opatření politiky podpory podnikům, které přijímají nové zaměstnance a poskytují tak důstojné zaměstnání, uplatňují se rovněž prostředky všeobecné sociální politiky ve prospěch dětí.

My Argentinci jsme výsledkem setkání nejrozličnějších kultur. Spolužití a integrace imigrantů z celého světa je naší historickou zvláštností, v níž se stále utvrzujeme a která stále probíhá. Navzdory těžké globální ekonomické krizi jsme uvedli v platnost program Patria Grande (Velká vlast) s pokročilou legislativou, která postavení zahraničních dělníků upravuje.

Bojujeme za plnou platnost mezinárodního práva. Mnohostrannost je nejúčinnějším nástrojem pro boj za mír, za bezpečnost a za vítězství v boji proti bídě a vyloučení, proti nemocem, proti zločinům spojeným s narkotiky a proti ničení životního prostředí.

Podpora a ochrana lidských práv je politikou státu, která upevňuje naši identitu jako národa a naše vedoucí postavení v mezinárodním společenství.

Aktivně se zapojujeme do obchodu v rámci zóny společného trhu MERCOSUR a podporujeme potřebu jeho další institucionalizace. Politicky podporujeme také integrační Svaz jihoamerických národů (UNASUR) jako prostor exkluzivní účasti zemí této oblasti pro udržení míru a demokracie a zároveň se aktivně účastníme práce ve skupině zemí G20.

Náš požadavek na diskuzi o svrchovanosti nad Malvínskými ostrovy, adresovaný vládě Velké Británie a formálně podporovaný Spojenými národy, vychází z duše argentinského obyvatelstva a tvoří jednu z os naší zahraniční politiky.

Naše země má stálé závazky, které sahají daleko do minulosti a představují uznání práv širokých vrstev naší společnosti. Závazky uzavřené se zahraničím jsou pro argentinskou vládu také prioritou.

Naše země dnes dovršila dvě stě let své existence. Zveme ostatní národy světa, aby se k nám při oslavách připojily a sdílely s námi to nejlepší, co náš lid, naše kultura a naše historie poskytují.

Jorge Taiana
Ministr zahraničních věcí Argentinské republiky

Kontakt:

Vicente Espeche-Gil
Velvyslanec Argentinské republiky
e-mail: embargen@gmail.com

Zdroj: Protext.cz
25. května 2010

Související odkazy

Diskuze

téma: Evropa,
poslední příspěvek: 1. ledna
téma: Evropa,
poslední příspěvek: 1. ledna
téma: O cestování,
poslední příspěvek: 1. ledna
téma: Lázně,
poslední příspěvek: 1. ledna
téma: Lázně,
poslední příspěvek: 1. ledna