Co s cestovatelským volnem? Začněte se učit cizí jazyk. Víte, jaká jsou ta NEJ?

Celosvětová koronavirová pandemie překazila řadu cestovatelských plánů. Někteří se těšili na jarní trip po Evropě, jiní na dobrodružství po Asii a jistě by se našlo dost i těch, kt...

Světová náboženství: Hinduismus

Hinduismus je nejen náboženství ale hlavně myšlenkový proud, který se zrodil v Indii a stále je s ní úzce spojený. Je to údajně nejstarší náboženství. Jeho kořeny sahají do 2. tisí...

Umět jen anglicky nemusí stačit. Jaké další jazyky je dobré se naučit a proč?

Angličtina je jedním z nejpoužívanějších jazyků, dorozumíte se s ní téměř po celém světě. Není tak divu, že v Česku se děti učí anglicky už od mateřské školy, na základních školách...

Světové jazyky: Italština

Italština je indoevropským jazykem. Konkrétně spadá mezi románské jazyky. Někdy je označována jako arumunština nebo vlaština. Dle mnohých průzkumů byl italský jazyk označován, jako...

UNESCO funguje už přes 70 let. Proč organizace vytvořila Seznam světového dědictví?

UNESCO je celosvětově známou organizací, jejímž cílem je rozvíjet spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy a kultury. Řadí se mezi 15 mezinárodních odborných organizací OSN. UNESCO vz...

Světová náboženství: Buddhismus

Buddhismus je na pomezí náboženství a filozofie. Udává lidskému bytí smysl a směr, ale buddhisté nevyznávají žádné božstvo nebo jednoho Boha. Je to učení indického prince Siddhárth...

Světové jazyky: Angličtina

Angličtina je ryze západogermánským jazykem. V rámci obecné klasifikace se řadí mezi indoevropské jazyky, potažmo ty germánské;nské. U západogermánských jazyků spadá do anglofríské...