Přerov - průvodce, památky, zajímavá místa | cKlub.cz
Česko

Přerov: průvodce

Přerov

Rychlé informace
Rozloha 58,5 km²
Počet obyvatel 42 871
Hustota zalidnění 733 obyv./km²
Nadmořská výška 210 m. n. m.
Stáří města 12. století

Město Přerov se nachází na řece Bečvě, konkrétně v Hornomoravském úvalu. Toto místo je zajímavé tím, že v okrajové oblasti Předmostí jsou cenná archeologická naleziště z dob lovců mamutů. Okolí města je tvořeno přírodními krásami, mezi něž se řadí i přírodní rezervace Žebračka. Z výškového pohledu je Přerov situován spíše v nižších polohách.

První písemná zmínka o Přerovu pochází z roku 1141. Raně středověké hradiště se tu podle historiků nacházelo už v roce 1091. 28. ledna 1256 byl Přerov povýšen na královské město. Prudký rozvoj města přišel až s novou železnicí, která jej v 19. století spojila s Vídní a Olomoucem. Až do roku 2002 byl Prostějov sídlem okresního úřadu okresu Prostějov. 1. července 2006 se stal statutárním městem. 

Dnes v Přerově sídlí celá řada průmyslových podniků. Část jeho historického jádra, která se nazývá Horní město, je vedena jako městská památková rezervace. Původní podhradí je dnes označováno jako Dolní město. 

Co lze v Přerově dělat?

Město Přerov potažmo celá lokalita Přerovsko si vás získá svou malebností. Jsou to krásné historicky ceněné oblasti s řadou památek, ale i rozmanitá příroda. Možná právě malost tohoto města oproti jiným metropolím v kombinaci s výše uvedeným bude tím, co vám vyhoví.

Začít můžete určitě v městské památkové zóně, která je historicky asi nejcennější. Je to primárně Horní náměstí, kde je například Korvínský dům s čp. 31. Ten se chlubí svým renesančním portálem z roku 1570. Originální renesanční stavbou je Zámek Přerov ze 17. století. V něm se mimochodem nachází Muzeum Komenského. Město Přerov ukrývá i spoustu církevních staveb. K takovým objektům patří farní kostel sv. Vavřince, kostel sv. Cyrila a Metoděje a Českobratrský kostel evangelický. V Přerově můžete zavítat do bývalé zámecké kaple, k volně stojící kapli Panny Marie a na židovský hřbitov. Ten byl otevřen už v roce 1882.

Nepřehlédnutelnou pýchou Přerova jsou městské hradby s deseti baštami. Ty tvoří pozůstatek městského opevnění. Budováno bylo už někdy v 15. století. Vedle měšťanských domů je zajímavou stavbou třeba bývalá radnice a Městský dům. Ten byl označován jako Záloženský dům. Přímo v Přerově si můžete zajít k turistické atrakci zvané Čubrina, k památníku lovců mamutů nebo dáte přednost parku Michalov.

Zajímavé jsou pochopitelně i okrajové části Přerova, včetně blízkého okolí. Jsou to kupříkladu zámky Čekyně, Pavlovice a Rokytnice, kde se nachází překrásný areál se sochami. Pokud toužíte spíše po venkovské architektuře, dejte zelenou statku Císařov, stodole Bochoř a venkovské usedlosti v Sobíškách.

Také v okolí Přerova je spousta církevních staveb, jež nemůžete minout při procházce nebo projížďce na kole. Jmenovat lze farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horní Moštěnici, kapli sv. Františka Xaverského v Kokorech a farní kostel sv. Jakuba Většího v Rokytnici. Jestliže dáváte přednost vojenským památkám, budou se vám líbit Švédské šance a bojiště s památníkem padlých v bitvě u Dluhovic a Rokytnice. V obležení nádhernou přírodou budete v národní přírodní rezervaci Žebračka u povodí Bečvy, jejíž rozloha je asi 228 hektarů.

Místní zvyky a kultura

O tradiční zvyklosti v Přerově jistě nebude nouze. Svůj vliv na to má Muzeum Komenského v Přerově. Co se týče zvyklostí, drží se tu například masopustní průvod, realizovány jsou folklorní slavnosti plné hudby, zábavy a krojů, včetně řemeslných prací. V Přerově jsou pravidelně pořádány i farmářské trhy. Co se týče nářečí, v tamní mluvě si lze všimnout širokých vokálů e < y a o < u.

Ceny

Přerov a jeho okolí se z pohledu cenových nákladů vyznačuje lehce zvýšeným průměrem České republiky. V turistických oblastech, potažmo v centru si malinko připlatíte, ale nebude to nic hrozného. Zde je několik příkladů orientačních cen.

• Jídlo v levnější restauraci = 90 až 150 Kč • Tříchodové menu pro dvě osoby = 400 až 800 Kč • Domácí točené pivo 0,5 litru = 25 až 35 Kč • Dovozové pivo 0,33 litru v restauraci = 30 až 50 Kč • Voda 1,5 litru v supermarketu = 5 až 17 Kč • Láhev vína 0,75 litru střední kategorie = 80 až 120 Kč • Chleba = 15 až 30 Kč

Doprava

Jestliže plánujete návštěvu Přerova, můžete zvolit silniční dopravu. Město se nachází na křižovatce silnic I/47, I55 a II/150. Dobře se sem dopravíte z různých směrů. Co se týče železniční dopravy, staví zde rychlíky z Prahy, Varšavy, Vídně i Budapešti. Přerov je v tomto směru důležitým uzlem. Několik místních tratí protíná i zajímavá místa v okolí. Kvůli lepší dostupnosti však budete volit asi veřejnou linkovou dopravu. Na autobusovém nádraží končí i mnohé dálkové spoje.

Přímo ve městě a v příměstských oblastech funguje jedenáct linek městské autobusové dopravy. Jízdenku je možné zakoupit u řidiče za 10 Kč. Pokud byste chtěli ve městě parkovat, v centru města se nachází placená parkoviště s cenou 20 Kč za hodinu. Vhod přijde také informace o místních cyklostezkách, které mají celkovou délku asi 25 kilometrů. Přerovem zároveň prochází tři dálkové cyklotrasy. Centrum je možné projít v řádu minut.

Dalším způsobem dopravy v Přerově jsou místní taxi služby. Jejich výběr je poměrně široký a ceny se pohybují mezi 25 Kč až 35 Kč za kilometr.