Nejoblíbenější first minute 2024 destinace se slevou až 50 %

Jak dlouho trvá vyřízení pasu a kolik si připlatíte za expresní variantu?

Jak dlouho trvá vyřízení pasu a kolik si připlatíte za expresní variantu?

Vyrážíte na dovolenou a zjistili jste, že nemáte platný cestovní pas? Nezoufejte. Standardní doba na vydání pasu je sice několikadenní, avšak ve zrychleném režimu lze mít doklad i mnohem dříve. Jak dlouho tedy trvá vyřízení pasu a kolik za něj zaplatíte?

Cestovní pas je vydáván na určitou dobu, kterou nelze prodloužit, jakmile platnost skončí, je nutné zažádat o nový doklad. Od roku 2016 jsou vydávány už jen pasy s biometrickými údaji.

 • Občanům do 15 let je pas vydáván na 5 let.
 • Občanům starším 15 let je pas vydáván na 10 let.

Jak dlouho trvá vyřízení pasu?

Vyřízení pasu běžně trvá do 30 dnů a platí pro občany žádající o cestovní doklad u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Na těchto místech lze zažádat také o zkrácení procesu a získat tak pas do 5 pracovních dnů.

Zkrácenou 5denní a zároveň také jednodenní verzi nabízí Ministerstvo vnitra. Budete-li žádat v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky, počkáte si na cestovní doklad až 120 dnů.

POZOR: Cestovní pas mohou převzít pouze osoby, které o něj žádaly, je tedy vyžadováno „osobní převzetí,“ popřípadě z důvodu zvláštního zřetele je možné za sebe poslat zmocněnce, avšak jen s plnou mocí a s úředně ověřeným podpisem.

Kolik stojí pas?

Cena pasu se odvíjí od doby vyřízení, čím dříve chcete mít doklad hotový, tím vyšší poplatek očekávejte. Za vydání pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatí:

 • občan starší 15 let 600 Kč.
 • občan do 15 let 100 Kč.

Při převzetí dokladu u jiného úřadu, než byla podána žádost, se platí správní poplatek ve výši 100 Kč.

Nejžádanější formou cestovního pasu je takzvaný rychlopas nově pojmenovaný jako e-pas:

Ve zkrácených lhůtách do 24 hodin:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra, Na Pankráci 72  6 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 4 000 Kč,
 • a převzetí u Ministerstva vnitra  2 000 Kč.

Ve zkrácených lhůtách do 24 hodin občanům mladším 15 let:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 2 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 1 500 Kč,
 • a převzetí u Ministerstva vnitra 500 Kč.

Ve zkrácených lhůtách do 5 pracovních dnů:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra  3 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  2 000 Kč,
 • a převzetí u Ministerstva vnitra  1 000 Kč
 • při podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností  3 000 Kč

Ve zkrácených lhůtách do 5 pracovních dnů občanům mladším 15 let:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra  1 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností  500 Kč,
 • a převzetí u Ministerstva vnitra  500 Kč
 • při podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností  1 000 Kč

Co je potřeba k vyřízení pasu?

Vydejte se na úřad připraveni a mějte s sebou všechny nezbytnosti k vydání cestovního pasu. Jedná se o:

 • doklad totožnosti, na kterém jsou uvedeny všechny potřebné údaje zapisované do pasu (např.: občanský průkaz, rodný list, oddací list),
 • starý pas,
 • správní poplatek,
 • doklad o státním občanství (platí pro osoby, které nemají na území ČR trvalý pobyt a které žádají o první cestovní pas),
 • odůvodnění žádosti o vydání druhého cestovního pasu (platí pro občany, kteří již mají jeden doklad, ale pro cestu do zahraničí potřebují další).

Jde-li o cestovní pas pro občany mladší 15 let, pak je nutné prokázat se například dokladem potvrzujícím, že žadatel je:

 • zákonným zástupcem,
 • pěstounem,
 • opatrovníkem.

Co naopak už není k vyřízení pasu potřeba, je průkazová fotografie, při podání je žadatel vyfotografován na příslušném pracovišti.

Konec platnosti cestovního dokladu

Většina států světa při udělování víz nebo při vstupní hraniční kontroloe požaduje, aby doba platnosti pasu cizince přesahovala plánovanou dobu pobytu minimálně o 6 měsíců. Platnost cestovního dokladu končí v případě:

 • uplynutím doby na něm vyznačené,
 • poškozením dokladu, kdy údaje na něm jsou nečitelné,
 • cestovní doklad obsahuje nesprávné údaje,
 • jeho držitel výrazně změnil podobu.
0 komentářů
Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit. Pokud nemáte účet, registrujte se.