Jak dlouho trvá vyřízení pasu a kolik si připlatíte za expresní variantu?

Vyrážíte na dovolenou a zjistili jste, že nemáte platný cestovní doklad? Nezoufejte, standardní doba na vydání pasu je sice několikadenní, avšak ve zrychleném režimu lze mít doklad i mnohem dříve. Jak dlouho trvá vyřízení pasu a kolik za něj zaplatíte?

Cestovní pas je vydáván na určitou dobu, kterou nelze prodloužit, jakmile platnost skončí, je nutné zažádat o nový doklad.

 • Občanům mladším 15 let je pas vydáván na 5 let.
 • Občanům starším 15 let je pas vydáván na 10 let.

Jak dlouho trvá vyřízení pasu?

 • 30 dnů
 • 120 dnů
 • 5 dnů
 • 24 hodin

Klasická doba vyřízení činí 30 dnů a platí pro občany žádající o cestovní doklad u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Na těchto místech lze zažádat také o zkrácení procesu a získat tak pas do 5 pracovních dnů.

Zkrácenou 5denní a zároveň také jednodenní verzi nabízí Ministerstvo vnitra, naopak budete-li žádat v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky, počkáte si na cestovní doklad až 120 dnů.

POZOR: Cestovní pas mohou převzít pouze osoby, které o něj žádaly, je tedy vyžadováno „osobní převzetí,“ popřípadě z důvodu zvláštního zřetele je možné za sebe poslat zmocněnce, avšak jen s plnou mocí a s úředně ověřeným podpisem.

Kolik stojí vydání cestovní pasu?

Cena pasu se odvíjí od doby vyřízení, čím dříve chcete mít doklad hotový, tím vyšší poplatek očekávejte. Za vydání pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatí:

 • občan starší 15 let 600 Kč.
 • občan mladší 15 let 100 Kč.

Při převzetí dokladu u jiného úřadu, než byla podána žádost, se platí správní poplatek ve výši 100 Kč.

Ve zkrácených lhůtách občané starší 15 let zaplatí:

 • při vydání pasu do 5 pracovních dnů 3 000 Kč,
 • při vydání pasu do 24 hodin pracovního dne 6 000 Kč.

Ve zkrácených lhůtách občané mladší 15 let zaplatí:

 • při vydání pasu do 5 pracovních dnů 1 000 Kč,
 • při vydání pasu do 24 hodin pracovního dne 2 000 Kč.

Co je potřeba k vyřízení cestovního dokladu?

Vydejte se na úřad připraveni a mějte s sebou všechny nezbytnosti k vydání cestovního pasu. Jedná se:

 • o doklad, na kterém jsou uvedeny všechny potřebné údaje zapisované do pasu (např.: občanský průkaz, rodný list, oddací list),
 • o doklad o státním občanství (platí pro osoby, které nemají na území ČR trvalý pobyt a které žádají o první cestovní pas),
 • o odůvodnění žádosti o vydání druhého cestovního pasu (platí pro občany, kteří již mají jeden doklad, ale pro cestu do zahraničí potřebují další).

Jde-li o cestovní pas pro občany mladší 15 let, pak je nutné prokázat se například dokladem potvrzujícím o tom, že žadatel je:

 • zákonným zástupcem,
 • pěstounem,
 • opatrovníkem.

Co naopak už není k vyřízení pasu potřeba, je průkazová fotografie, při podání je žadatel vyfotografován na příslušném pracovišti.

0 komentářů
Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit. Pokud nemáte účet, registrujte se.