Očkování na Dominiku - doporučená a povinná očkování | cKlub.cz
Severní Amerika

Očkování na Dominiku

Potřebuji nějaké očkování?

Cesta na Dominiku není spojena s žádným povinným očkováním. Vyjma situace, kdy na Dominiku budete cestovat ze země s výskytem žluté zimnice. Vzhledem k tomu, že jde o exotickou destinaci, nepodceňujte ani doporučená očkování. Mezi ně patří hlavně žloutenka typu A, žloutenka typu B, břišní tyfus a tetanus.

Zdravotní rizika na Dominice

Na Dominice byste si měli dát pozor snad jenom na horečku dengue, která může být přenášena komáry. Proto takové riziko v žádném případě nepodceňujte a používejte vždy kvalitní a účinné repelenty.

Na ostrově se nachází profesionální nemocniční zařízení, takže v tomto směru není třeba mít větších obav. Jediné, co v této nemocnici chybí je dekompresní komora, takže při potápění dávejte pozor.

Čistota vody z vodovodu

Na většině exotických ostrovech podobného typu je obecně doporučováno konzumovat spíše balenou vodu nežli tu kohoutkovou. A na Dominice tomu není jinak. Vyhnete se tím nežádoucím střevním a žaludečním onemocněním.