Očkování na Haiti - doporučená a povinná očkování | cKlub.cz
Severní Amerika

Očkování na Haiti

Potřebuji nějaké očkování?

Pokud vyrážíte na dovolenou na Haiti a před nedávnou dobou jste navštívili destinaci s výskytem žluté zimnice, počítejte s tím, že po vás bude vyžadován mezinárodní očkovací průkaz. Jinak nejsou stanovena žádná povinná očkování. Je ale pravdou, že spousta organizací vzhledem k tamním zhoršeným hygienickým podmínkám doporučuje některá vybraná očkování. Je to například žloutenka typu A, žloutenka typu B, břišní tyfus a tetanus.

Zdravotní rizika na Haiti

Haiti je v některých svých částech protnuta výskytem cholery, na což byste se měli informovat ještě před odjezdem do země, popřípadě do vybrané lokality. Proti této nemoci mimochodem existuje efektivní očkování, jež můžete podstoupit. Dále nepřicházejte do styku s odpadky, které se na mnoha místech povalují nejenom v otevřených kanalizacích, kam člověk může spadnout, ale o jen tak na ulici. Tyto tlející odpadky mohou být nositeli nejrůznějších onemocnění.

Čistota vody z vodovodu

Kohoutková voda na Haiti rozhodně není pitná. Vždy používejte jen vodu balenou, a to třeba i v okamžiku, kdy si chcete omýt ovoce nebo zeleninu. Vyvarujte se pití s ledem, který vznikl z jejich místní vody. Mohli byste se pak potýkat s nepříjemnými žaludečními obtížemi.