Krušné hory jako CHKO? Brzy možná skutečnost | cKlub.cz
Zdroj: Pixabay

Krušné hory jako CHKO? Brzy možná skutečnost

V poslední době je vyvíjen stále větší tlak na to, aby se Krušné hory staly právoplatnou chráněnou krajinnou oblastí. O mnohém rozhodnou vyjádření dotčených měst, obcí a dalších orgánů.

Spousta významných horských oblastí v České republice nese označení chráněná krajinná oblast známé pod zkratkou CHKO. Nyní se aktivně jedná o tom, že by si tento statut zasloužily také Krušné hory. Jejich panenská a nedotčená příroda k tomu jednoznačně vybízí. O podobný krok se mimochodem usiluje už od 90. let minulého století. Už teď existuje na území Krušných hor několik menších chráněných oblastí.

  • Území Natura 2000
  • Biocentra
  • Biokoridory
  • Přírodní rezervace

Nehledě na to, že Krušné hory jsou na seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Jednání o CHKO má několik fází

Vyhlášení chráněné krajinné oblasti není ničím jednoduchým. Aktuálně jsou dotazovány krušnohorské obce a města, jichž by se tato změna území týkala. Samotné vyznačení CHKO pak bude mít na starosti Agentura ochrany přírody a krajiny známá pod zkratkou AOPK, která bude jednotlivým obcím předkládat návrhy. V rámci schvalování nesmí docházet k rozporům a střetům dotčených obcí.

Celý proces příprav potrvá minimálně rok a vyžádá si také dost finančních nákladů.  Důležitá budou i vyjádření hospodářů v daných lokalitách. Pokud by všechno dopadlo dobře, centrum CHKO by mělo být na Božím Daru. Nezbývá než čekat, jak celý proces schvalování dopadne.

Krušné hory zasahují do Ústeckého a Karlovarského kraje. Prohlédněte si průvodce a naplánujete si výlet do přírody.

0 komentářů
Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit. Pokud nemáte účet, registrujte se.