Last minute dovolená - Slevy až -60 %

Chráněné krajinné oblasti Moravy

Chráněné krajinné oblasti Moravy

Morava je územím nacházejícím se ve východní části České republiky, kde pokrývá Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj a z části také Kraj Vysočina a kousek Pardubického kraje. A právě v těchto lokalitách se nachází sedm CHKO neboli chráněných krajinných oblastí, které byly vyhlašovány zhruba od 50. let 20. století. A jaké CHKO to jsou?

Chráněná krajinná oblast Moravský kras

Moravský kras patří k velkým cennostem Moravy, proto tato chráněná krajinná oblast byla vyhlášena už v roce 1956. CHKO Moravský kras se nachází v Jihomoravském kraji a je tvořena především vápenci, propastmi, jeskyněmi a nejrůznějšími soutěskami. Celková rozloha tohoto území je 96,82 kilometrů čtverečních. Současná velikost byla vyhlášena až v toce 2019, do té doby měla CHKO jen 91 kilometrů čtverečních.

CHKO Moravský kras, to je pestré rostlinné a živočišné společenstvo zasazené do mnohých archeologicky zajímavých lokalit. Žije zde například 24 druhů netopýrů a hnízdí tu sokol stěhovavý, který se sem navrátil po dlouhých padesáti letech. Součástí chráněné krajinné oblasti je také podzemní tok Punkvy.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras láká turisty na řadu překrásných míst. Je to například jeskyně Blanických rytířů v Rudce u Kunštátu, známá propast Macocha, Punkevní jeskyně, šošůvské jeskyně zvané Sloupsko, Rudické propadání, Balcarka, Drahanská vrchovina, Kateřina jeskyně nebo projížďka na loďkách po říčce Punkvě.

Chráněná krajinná oblast Jeseníky

Chráněná krajinná oblast Jeseníky je čtvrtou největší v České republice a druhou největší na Moravě. Celková rozloha činí 740 kilometrů čtverečních. Název této lokality prozrazuje, že se nachází v pohoří Hrubého Jeseníku a dále zahrnuje Bruntál, Šumperk, Rýmařov a Krnov. Rozprostírá se hned ve dvou krajích, v Moravskoslezském a Olomouckém.  K vyhlášení CHKO došlo v roce 1969.

Tato chráněná krajinná oblast má mezinárodní význam, ať už jde o Ptačí oblast nebo dalších čtrnáct lokalit evropského významu. Velká část CHKO Jeseníky je tvořena vysokohorským bezlesím, rašeliništi, loukami, mezemi, ale i lidovou architekturou. Pestrá je zde fauna i flóra. Uměle vysazen tu byl například kamzík horský.

Nejvyšším vrcholem CHKO Jeseníky je hora Praděd s výškou 1 492 metrů nad mořem. Dalšími vysokými vrcholy jsou Vysoké hole, Keprník, Velký Máj, Vozka nebo Malý Děd. Vyhledávané jsou nejrůznější oblasti jako Rašeliniště Skřítek, Rejvíz, Šárek – Keprník, Javorový vrch, Borek u Domašova, Chebzí, louka Na Miroslavi, Pasák a Skalní potok.

Mezi turistky jsou v chráněné krajinné oblasti Jeseníky populární i ostatní cíle, které byste určitě neměli minout. Je to například Karlova studánka ve výšce 800 metrů nad mořem, Petrovy kameny, Velká kotlina, Dlouhé stráně, Rabštejn, hrad Sovinec, Rešovské vodopády, Rapotín a vodopády Borového potoka.

Chráněná krajinná oblast Beskydy

CHKO Beskydy je jednou z největších chráněných krajinných oblastí Česka, potažmo Moravy. Dokazuje to rozloha 1 160 kilometrů čtverečních. Tato lokalita se nachází v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Velká část území přes 71 % je pokryta lesem. K vyhlášení této chráněné krajinné oblasti došlo 5. března 1973.

Pokud jde o nadmořskou výšku, Beskydy nabízí nejvyšší vrchol v podání Lysé Hory, která má 1 323 metrů nad mořem. V okolí je spousta podobných vrcholů. Naopak tím nejnižším bodem je místo zvané Zubří ve výšce 350 metrů nad mořem. Nejcennější součástí CHKO Beskydy jsou pralesovité lesní porosty, ptačí území a luční společenstva. K významným vodním tokům patří Vsetínská Bečva, Ostravice, Rožnovská Bečva a Morávka.

V rámci chráněné krajinné oblasti Beskydy lze nalézt asi šedesát maloplošných zvlášť chráněných území. Ať už jsou to národní přírodní rezervace typu Kněhyně – Čertův Mlýn, Mazák, Mionší, Radhošť, Razula nebo přírodní rezervace typu Bučací potok, Huštýn, Klíny, Studenčany, Noříčí, Kutaný a Velký Polom. K přírodním památkám patří Kudlačena, Lištová, Brodská, Stříbrník, Vachalka, Poskla, Zubří a další.

V CHKO Beskydy žijí v omezeném počtu také šelmy jako medvědi, vlci a rysy. Oblíbené jsou naučné stezky Radegast, Čertův mlýn, Lysá hora, Stezka pokladů Godula a Hradisko.

Chráněná krajinná oblast Poodří

CHKO Poodří je relativně mladou oblastí, k jejímuž vyhlášení došlo 1. května 1991. K novému vyhlášení došlo ještě jednou v roce 2017. Nachází se v Moravskoslezském kraji a má rozlohu 81,5 kilometrů čtverečních. Lokalita leží mezi Ostravou a Jeseníkem nad Odrou, právě v okolí řeky Odry. Z toho jasně vyplývá, že zde nejsou příliš velké výškové rozdíly. Nejvyšší bod je v nadmořské výšce asi 293,5 metrů nad mořem. Ten nejnižší je v Polanském lese a má asi o osmdesát metrů méně.

Oblast Poodří se vyznačuje přemírou nejrůznějších pramenišť, vodních tůní, říčních teras a rybníků. Typické jsou zde zaplavované nivní louky. Lokalita je hodně bohatá na živočišstvo, rostlinstvo a mykoflóru.

Při návštěvě chráněné krajinné oblasti Poodří lze navštívit řadu přírodních skvostů, jakými jsou Polanská niva, Bartošovický luh, Bařiny, Polanský les, Rezavka, Pusté nivy a Meandry staré Odry. Památným místem je vodní tvrz Albrechtice.

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty

CHKO Bílé Karpaty se rozprostírá hlavně na území okresů Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště a Hodonín. Velikost této chráněné krajinné oblasti je 715 kilometrů čtverečních a k jejímu zřízení došlo 3. listopadu roku 1980. Bílé Karpaty mají také svoji slovenskou část. Ta česká má délku asi 70 kilometrů.

Bílé Karpaty se vyznačují svým charakteristickým krajinným rázem. Pozorovat lze stepní porosty, pralesovité horské bučiny, podhorské louky i luční mokřady. Velké zastoupení tu mají například orchideje. Z pohledu světového významu je zde jeden z nejcennějších lučních biotopů v Evropě. V roce 1996 byly CHKO Bílé Karpaty zařazeny na seznam evropských biosférických rezervací.

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty láká například na Moravské Kopanice, oblast Starého Hrozenkova, Valašské Klobouky a podobné cíle. Nejvyšším vrcholem Bílých Karpat je Velká Javořina s výškou 970 metrů nad mořem. Mezi další známé vrcholy patří Chmeľová, Jelenec, Velký Lopeník, Kobylinec a Malý Lopeník. Nejnižší místo CHKO Bílé Karpaty je ve výšce 175 metrů nad mořem.

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví

Tato chráněná krajinná oblast leží přímo ve středu Moravy. Konkrétně mezi Mohelnicí a Olomoucí. Jak už prozrazuje název Litovelské Pomoraví, oblast zahrnuje také okolí města Litovel. Velikost CHKO je 96 kilometrů čtverečních. K jejímu vyhlášení došlo v roce 1990.

Asi polovinu území chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví tvoří lesy. Čtvrtinu pak zemědělská půda a v malé míře vodní plochy a ostatní pozemky. Nejčastěji jsou to mokřady. Právě zde se nachází mezinárodně významný mokřad, ale i vyhlášená stejnojmenná ptačí oblast Litovelské Pomoraví.

V rámci této CHKO lze poznávat mnohá biocentra a přírodní rezervace. Mezi ty nejznámější patří Vrapač – Doubrava, ramena řeky Moravy mnohdy označované jako Litovelské Pomoraví – luh a Pňovický luh. Zavítat můžete i na působiště jakými jsou park v Bílé Hoře, místo zvané Na skále nebo do Třesína, kde je naučná stezka v délce 5,5 kilometrů s devíti zajímavými zastávkami.

CHKO Litovelské Pomoraví je bohaté nejenom na ptactvo, ale také přemíru živočichů. Velké zastoupení mají vydry, bobr, rak a hromada obojživelníků. Nejvyšší bod této chráněné krajinné oblasti se nachází ve výšce 345 metrů nad mořem.

Chráněná krajinná oblast Pálava

Pálavu, Milevský les nebo Pálavské vrchy zná pravděpodobně každý. Přesně tato území jsou nedílnou součástí CHKO Pálava, která se pyšní rozlohou 83 kilometrů čtverečních a sahá až k hranicím s Rakouskem. Další z perel Moravy, k jejímuž vyhlášení došlo 19. března 1976. V roce 2004 zde byla vyhlášena ještě ptačí oblast, kde se jsou chráněné druhy jako orel mořský, strakapoud jižní, čáp bílý a pěnice vlašská.

CHKO Pálava nabízí od každého kousek. Cenné biotopy, luční stepy, vápencové skály, suťové lesy, mokřady a vodní společenství. Právě díky svému cennému ekosystému byla Pálava v roce 1986 zařazena také na mezinárodní seznam rezervací.

Zvědavý a náruživý turista si zde určitě přijde na své. Vedle Pálavských vrchů lze navštívit jeskyně Na Turoldu, Růžový vrch nebo Kočičí skálu. Překrásná je i přírodní rezervace Šibeničník a Milovická stráň. K přírodním památkám patří Lom na Janičově vrchu. Dále lze doporučit místa jako Kalendář věků, Slanisko u Nesytu a Kamenný kruh Klentnice.

Chráněná krajinná oblast Pálava, to není jenom dech beroucí příroda a krásné výhledy, třeba z nejvyššího vrcholu Děvín ve výšce 550 metrů nad mořem. Navštívit můžete i řadu památek. Je to kostel v Klentnici, Sirotčí hrádek, Svatý kopeček nad Mikulovem, zámek Mikulov, Děvičky a Kozí hrádek. Z pohledu vodních ploch je to rybník Šibenik a Nový rybník. Z těch menších pak Horní mušlovský a Dolní mušlovský.

0 komentářů
Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit. Pokud nemáte účet, registrujte se.