Nejoblíbenější first minute 2024 destinace se slevou až 50 %

Světová náboženství: Buddhismus

Buddhismus je na pomezí náboženství a filozofie. Udává lidskému bytí smysl a směr, ale buddhisté nevyznávají žádné božstvo nebo jednoho Boha. Je to učení indického prince Siddhárthy Gautamy neboli Buddhy. Buddhismus vychází z myšlenky, že vše v našem životě je utrpení a přináší rady, jak s utrpením žít a jak se z něj dostat, přejít tedy do nirvány. Zastánci Buddhismu jsou nejvíce rozšířeni v Asii, ale není to pravidlem. Buddhisté jsou po celém světě a vzhledem k povaze této filozofie je složitější je počítat. Mnoho lidí následuje buddhistické zásady, ale k buddhismu se aktivně nehlásí. Oficiální čísla říkají, že buddhistů je na světě asi 530 milionů.

Kde žije nejvíce buddhistů?

 1. Čína - 244 milionů
 2. Thajsko - 64 milionů
 3. Barma - 48 milionů
 4. Japonsko - 46 milionů
 5. Vietnam - 14 milionů

Náhorní plošina v Himalájích Tibet je centrem buddhismu. Stojí tu desítky buddhistických klášterů a toto náboženství tu prostupuje celou společnost. V 50. letech minulého století Tibet obsadila Čína. Dodnes je toto území pod její nadvládou a je tu velká nevraživost mezi čínskou vládou a čínský režim se snaží aktivity Tibetu potlačovat. Současný Dalajláma je tak nucen žít mimo Tibet z bezpečnostních důvodů. Jeho sídlo je nyní v Indii.

Počátek buddhismu se datuje mezi 6.-4. století př. n. l. V té době podle legend žil Siddhártha Gautama. Pocházel z bohaté hinduistické rodiny. Když se ale vydal do světa, viděl utrpení, které musí lidé snášet a rozhodl se opustit domov a najít odpovědi, jak můžete žít v tomto světě plném utrpení. Podle pověstí jednoho dne usedl pod strom a prozřel. Tento učitel je zároveň zakladatelem buddhismu a nazývá se Buddha.

Dnes buddhismus ve světě reprezentuje postava Dalajlámy. To je duchovní vůdce Tibetu. Dalajláma je funkce, kterou má osoba doživotně. Jelikož buddhismus věří na převtělování, věří že duše Dalajlámy se jen stále převtěluje do nových lidí. Pokud tedy Dalajláma zemře, mniši začnou hledat dítě, které se narodilo po jeho smrti. Když následovníka najdou, vychovávají jej v klášteře pro pokračování v této funkci.

Základní principy

Budhismus se snaží dát lidem návod na šťastný život neboli na osvobození se od utrpení.

4 vznešené pravdy

Buddha formuloval 4 pravdy, které se staly základem tohoto učení:

 1. Dukkha – první pravda mluví o tom, že život je utrpení. Chápe to tak, že náš běžný pozemský život sám o sobě není šťastný, neustále nás sužují starosti a musíme hledat cesty, jak se od utrpení oprostit.
 2. Samudaya – utrpení pochází z toho, že toužíme po věcech. Podle buddhismu se osvobodíme od utrpení, pokud přestaneme bažit po věcech. Říká, že nic není stále, proto i objekty našich potřeb se rychle mění a naše touhy samy se rychle mění, proto nejsou důležité.
 3. Nirodha – pokud dokážeme zastavit naše utrpení, můžeme se dostat do nirvány. Tedy zastavit nekonečný kolotoč převtělování duší a žít v nejvyšším stupni blaženosti.
 4. Magga – existuje zde tzv. osmidílná stezka, jak tyto posvátné pravdy naplnit.

Jaký je rozdíl mezi Buddhismem a Hinduismem? 

Zatímco Buddhismus se zaměřuje na život na zemi a na to, jak prostřednictvím meditace dosáhnout osvícení, Hinduismus řeší hlavně otázku duše a jak se znovu začlenit do jiných forem života.

Ušlechtilá osmidílná stezka

Tento princip je součástí 4. vznešené pravdy. Jde o soubor pravidel, kterých se máme držet, abychom se dokázali oprostit od našich potřeb a došli tak nirvány. Pokud je dokážeme začlenit do našeho života, najdeme tu pravou střední cestu mezi utrpením a nirvánou a půjdeme správným směrem.

 1. Správné porozumění – je třeba pochopit 4 ušlechtilé pravdy
 2. Správné myšlení – naše myšlení formuje náš život a musíme si toho být vědomi
 3. Správná řeč – měli bychom mluvit správně, neurážet, nepomlouvat a neubližovat slovem
 4. Správné jednání – musíme žít v morálních zásadách
 5. Správné živobytí – měli bychom si vybrat takové živobytí, které nijak neubližuje jiným lidem nebo našemu okolnímu prostředí
 6. Správné úsilí – musíme se snažit pracovat se svou myslí a eliminovat negativní myšlenky
 7. Správná bdělost – měli bychom si být vědomi našich pocitů a prožívat své okamžiky naplno
 8. Správné soustředění – buddhismus je spojen s meditací a jinými formami soustředění na vlastní osobu

Význam slova karma

Důležitým principem, který provází buddhismus je karma. Je to víra v to, že pokud činíme dobré skutky, dobré se nám bude vracet. Stejně tak to je i s druhou stranou mince. Pokud činíme zlo, vrátí se k nám. Princip karmy je spojen s mnoha buddhistickými zásadami.

Převtělování duší

Součástí buddhistického učení je víra v převtělování. Jelikož je celý náš pozemský život utrpení, naše duše se vrací po smrti na svět tak dlouho, dokud nedojde nirvány. Nirvána ji poté spasí od neustálého koloběhu utrpení. Tento princip souvisí s karmou a buddhistickou morálkou. Pokud máme karmu čistou, můžeme se do dalšího života narodit třeba jako příští Dalajláma. Pokud konáme zlo, příště budeme žít například v chudobě.

Symboly a místa

V buddhismu nenajdeme tak pevnou formu organizace jako například v křesťanských církvích. S tím souvisí i to, že nemají tak pevně daná pravidla pro věřící jak a kdy musí navštěvovat posvátná místa. Ve světě najdeme mnoho buddhistických chrámů, kde se věřící scházejí a meditují.

Existuje také mnoho buddhistických klášterů nejen na území Tibetu. Mnišství je v buddhismu velmi tradiční a ve světě se setkáme s různými druhy buddhistických klášterů. Každý řád vyznává jiný způsob života a jiná pravidla. Společné jim ale je, že mniši respektují zásady buddhismu, žijí v morálce a pokoře, často až askezi a pracují. Oddávají se dlouhým meditacím a rozjímání.

Pokud budete chtít navštívit buddhistický chrám, myslete na to, že je to místo klidu a meditace. Někdy budete muset požádat mnichy, zda můžete vstoupit. Do budhistického chrámu přicházejte vhodně oblečení, mějte zakrytá ramena a kolena. Pokud byste byli příliš odhalení, působí to neuctivě. Chovejte se zde tiše. Nedotýkejte se mnichů, pokud k tomu není vhodná příležitost. Mniši některých řádů mají například zakázáno dotýkat se žen. S fotografováním buďte opatrní. Nevadí, pokud si uděláte pár snímků, ale přílišné fotografování mnichů je neuctivé. Pokud si nejste jistí místními pravidly, raději se zeptejte.

Symbol Buddhismu

Symbolem Buddhismu je vyobrazení sedícího Buddhy. Nejčastěji je Buddha ztvárňován jako soška. Ve světě se můžete setkat i s obrovskými sochami zobrazujícími tohoto duchovního učitele. Najdete takovou například v Číně u města Le-šan jak dohlíží na soutok řek. Ohromná socha Buddhy je také v Japonsku například ve městě Kamakura Daibutsu.

Zvyky a tradice

Buddhistická víra je spojena s několika tradičními svátky. Jiné přísné tradice nebo pravidla tu nejsou tak silně zakořeněna jako v jiných náboženstvích. Důležité svátky jsou:

 • Losar – tento svátek oslavuje v Tibetu Nový rok. Je spojen se třídenními oslavami, nejprve se slaví s rodinnou a poté s přáteli. V Tibetu se navštěvují kláštery a někteří buddhisté přinášejí dary. Je v únoru ale posouvá se podle lunárního kalendáře.
 • Den Sangha – Sangha označuje buddhistickou komunitu. Tento den tedy tráví buddhistické komunity spolu. Lidé meditují nebo si dávají dárky. Den Sangha se slaví jako připomenutí události, kdy 1250 osvícených mnichů začalo spontánně následovat Buddhu. Slaví se vždy během února, ale přesné datum se mění.

Na co si dát pozor

Pokud se budete chtít vydat do Tibetu, cestu vám musí schválit čínská cestovní kancelář Xigaze China. Pro získání tohoto povolení musíte doložit termín vaší cesty, itinerář, kopii cestovního pasu a víza a další požadavky jako například, zda chcete mít v Tibetu průvodce apod. Zaplatíte poplatek 100 USD. Získání povolení není samozřejmé, Čínská vláda omezuje vydávání povolení. Například novináři jej nedostávají téměř nikdy. Neziskové organizace pro ochranu lidských práv tvrdí, že Čína takto zakrývá perzekuci místních mnichů.

Čínská vláda argumentuje tím, že tak turisty chrání, protože by jim vysoká nadmořská výška, ve které se Tibet nachází, mohla způsobit zdravotní komplikace. Bez povolení by vám tu ale hrozily vysoké sankce, nemohli byste si rezervovat jízdenky apod. Pokud se dostanete do budhistického chrámu, nebo kláštera, chovejte se velmi pokorně. Panuje zde zvláštní vnitřní řád, který byste jako turisté neměli narušovat.

0 komentářů
Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit. Pokud nemáte účet, registrujte se.