Islám: vše, co vás zajímá, na jednom místě | cKlub.cz

Světová náboženství: Islám

Islám je významné světové náboženství. Jeho zakladatelem je Mohamed neboli prorok boží. Legenda praví, že Bůh, v islámu nazývaný Alláh, vyjevil Mohamedovi Korán, tedy svatou knihu. Podle této knihy a dalších textů se následně islám řídil a řídí dodnes. Slovo islám znamená v překladu podřídit se vůli Boží. Vyznavači tohoto náboženství se nazývají muslimové a jsou jich na světě 2 miliardy. Díky tomuto číslu je islám druhé nejrozšířenější náboženství na světě. S islámem se setkáte nejvíce na Blízkém a středním východě a v jižní Asii. Převládá také v zemích severní Afriky. Některé země uznávají islám jako své státní náboženství. Například Írán je teokracií. Nejvyšší představitelé náboženství jsou tedy i vůdci země. Náboženská pravidla se poté mísí se státním právem. Některé země jsou muslimské téměř ze 100 %. Příkladem takové země je Afghánistán, kde se k islámu hlásí 99,7 % obyvatel.

Kde žije nejvíce muslimů?

 1. Indonésie - 203 miliónů
 2. Pákistán - 174 miliónů
 3. Indie - 160 miliónů
 4. Bangladéš - 145 miliónů
 5. Egypt - 80 miliónů

Islám vznikl v 7. století našeho letopočtu. V té době se objevil arabský kupec Mohamed, který začal šířit toto učení a víru v Alláha. Muslimové věří v jediného Boha a také, že jednou přijde den božího soudu, kdy Bůh rozsoudí všechny podle jejich chování vůči islámské morálce. Mohamed působil ve městě Mekka. Ta je dodnes pro muslimy posvátným místem. Po Mohamedově smrti vznikl mezi muslimy spor o pokračovatele Mohamedovy linie. Vypukla občanská válka a v té se vyčlenily dvě linie islámu, které jsou takto rozdělené dodnes. Jsou to šíité a sunnité. Některé země jsou výrazně sunnitské jako například Saudská Arábie, jiné výrazně šíitské, jako například Írán. Mezi sunnity a šíity dodnes vznikají spory a boje.

Islám - pravidla náboženství

V islámu najdeme mimo jiné 5 základních pilířů, které jsou takovým pomyslným podstavcem této víry. Jsou zapsány v Koránu, tedy svaté knize Islámu. Kromě Koránu se ještě muslimové řídí Sunnou, což je soupis Mohamedových činů a komentářů. Sunny vycházejí ze spisů, které se jmenují Hadísy. Pilíře islámu jsou zároveň základní povinnosti věřících. Jsou to:

1. Vyznání víry

Muslim věří v Mohameda jako proroka Alláha a v existenci Alláha jako jediného Boha hodného uctívání.

2. Povinné denní modlitby

Muslimové se modlí 5x denně. Jejich modlitba probíhá na koberečku na zemi. Vždy jsou v té době otočeni směrem k Mekce ať jsou kdekoli na světě. Pokud se modlí společně, k modlitbě je svolává tzv. muezzin.

3. Almužna neboli povinná roční daň zakát

Tuto daň odvádí každý věřící a je určena pro dobročinné účely, proto je někdy nazývána almužnou.

4. Půst v měsíci ramadánu

Ramadán je 9. měsíc muslimského lunárního kalendáře. Jeho datum se každý rok mění, ale vždy probíhá na jaře. Během tohoto měsíce se od východu do západu slunce muslimové postí. Nejí žádné jídlo ani nic nepijí. Den začínají i ukončují modlitbou. Po západu slunce se poté konají hostiny a věřící se setkávají a slaví. Celý tento měsíc je oslavou okamžiku, kdy se Mohamedovi poprvé zjevil Alláh.

5. Pouť do Mekky - arabsky Hadždž

Každý muslim by měl alespoň jednou za život podniknout pouť do posvátného města Mekka v Saudské Arábii. Zde je svatyně, která se jmenuje Ka’ba. Tato svatyně je uvnitř mešity Al-Masdžid al-Harám a na fotografiích ji uvidíte jako velký černý kvádr. Uvnitř je ukrytý černý kámen, který je součástí muslimských legend a je považován za posvátný. Součástí rituálů této pouti je obejít tuto svatyni sedmkrát dokola proti směru hodinových ručiček a během toho se svatyně dotknout. Každý rok se do Mekky vydávají miliony věřících. Protože se poté dostanou na stejné místo ve velkém davu, někdy se stává, že jsou na místě ušlapáni. Součástí poutě jsou poté další rituály jako obětování zvířete nebo tzv. kamenování satana, kdy poutníci hází kámen proti velké zdi.

Právo Šaría

Další důležitou součástí islámu je šaría neboli islámské právo. Je to soubor pravidel pro muslimy. Pravidla se týkají osobního života, víry v Boha i společenských pravidel. V některých státech se poté šaría prolíná s vedením státu a má vliv na soudnictví i další fungování státu. Šaría je někdy v obecném povědomí spojována s tresty smrti nebo sekáním končetin. Ve skutečnosti se ale šaría zabývá všemi aspekty života a o takových trestech se často mluví spíše z důvodu různých výkladů práva. Původním smyslem práva šaría byla podpora lidskosti a nastolení pravidel pro společné soužití.

Co je Džihád?

Další pojem, který je s islámem spojen je Džihád. Zkratkovitě je toto slovo překládáno jako svatá válka. Džihád říká muslimům, že pokud je to nutné, měli by bránit své náboženství. Označuje ale také vnitřní rozpor, kterým si muslimové někdy procházejí, pokud přemítají, jak následovat muslimská pravidla co nejlépe. Džihád je někdy spojován s teroristickými útoky lidí, kteří vraždí ve znamení Alláha. Takové skupiny si vykládají džihád svou cestou.

Islámské symboly a místa

Jako symbol islámské víry často najdete hvězdu a půlměsíc. Tento znak je například na vlajce Turecka nebo Pákistánu.

Mešita

Posvátným místem muslimů je mešita. Před vstupem do mešity většinou najdete místo s vodou, které je určené pro očistu muslimů. Před modlením totiž věřící podstupují rituální omytí wudu. V každé mešitě je prostor pro modlení a na jedné ze zdí je výklenek zvaný mihráb, který ukazuje, jakým směrem je Mekka. Součástí mešity je také věž, která se jmenuje minaret. Je zvykem, že z této věže svolával muezzin věřící k modlitbě. Dnes už toto svolávání často uslyšíte spíše z reproduktorů, ale i přesto to ve většině případů není nahrávka. Pro muslimy je čest být muezzinem. Největší mešity jsou v Mekce, Medině a Jeruzalému. Pokud budete chtít navštívit mešitu, držte se několika pravidel.

 1. Před vstupem do mešity si zujte boty a sundejte si klobouk.
 2. Některé mešity mají oddělené vstupy pro ženy a muže. Většinou to poznáte podle nápisů.
 3. Vstupte do mešity pravou nohou. Až ji budete opouštět, jděte první levou nohou.
 4. Pokud se v mešitě posadíte, špičky vašich nohou by neměly směřovat k Mekce. Směr k Mekce poznáte podle toho, kde je zeď s mihrábem.
 5. Nechoďte sem, pokud zrovna probíhá modlitba.
 6. Respektujte místní klid a nebuďte tu hluční.
 7. Zvolte oblečení, která vám zakrývá ramena i kolena. Ideální je, pokud máte dlouhé nohavice i rukávy a ženy by si měly na výraz úcty zakrýt vlasy.
 8. Pokud je zrovna ramadán, nejezte a nepijte v okolí mešity. Nepřijatelné je i kouření.
 9. Nefotografujte během modlitby.
 10. Vstup do mešity bývá zdarma, ale věřící velmi ocení, pokud zde necháte nějaké peníze jako dar.

V některých zemích se můžete setkat s tím, že pokud nejste muslim, vstup do mešity vám nebude povolen.

Islámské zvyky a tradice

Islám je náboženství, které má mnoho svých zvyků a tradic. Vyžaduje často také respektování jejich pravidel od návštěvníků zemí, kde převažuje muslimské obyvatelstvo. Jedním z nejdůležitějších svátků je měsíc ramadán, který je jedním z pilířů islámu. Další svátky, které uznává muslimské právo jsou Eid ul Fitr a Eid ul Adha.

 • Eid u Fitr se slaví po skončení Ramadánu. Oslavuje se sebekontrola, kterou muslimové v minulém měsíci získali a věřící za ni děkují Bohu. Slaví se poslední večer ramadánu po východu slunce. Je spojen se svátečním oblečením a zdobením domu.
 • Eid ul Adha je svátek obětování. Slaví příběh, kdy byl Ibrahim povolán, aby obětoval Bohu svého syna. Ibrahim se k tomuto činu odhodlal ale Bůh jej nakonec zastavil. Tuto oddanost slaví věřící tím, že době tohoto svátku obětují domácí zvířata.

Ženy a islám

Postavení ženy v islámské víře je téma, které se často ve světě diskutuje. Některé ortodoxní větve tohoto náboženství nerespektují dnešní tendence emancipace. V jiných společnostech se pravidla postupně uvolňují. Stále platí, že ženy se na veřejnosti zahalují. Jsou tak věrné svému muži a jiný muž by je neměl vidět odhalené. Pro zahalování existuje více různých obleků a šátků podle toho, jak velkou část těla zakrývají.

 • Hidžáb – šátek, který zakrývá vlasy a končí na ramenou. Odhaluje obličej.
 • Nikáb – šátek na hlavu, který zakrývá vlasy i celý obličej. Žena má poté vidět pouze oči.
 • Čádor – je oblek, který zahaluje ženu od hlavy až k patě, ale nechává ji odhalený obličej. Je to přehoz, který nemá rukávy, žena si jej přidržuje vepředu.
 • Burka – je nejkonzervativnější způsob oblékání. Je to oblek, který zakrývá hlavu, obličej i celé tělo. Na očích má žena jen mřížku, přes kterou vidí ven.

Ženy také často zastávají roli ženy v domácnosti a muž je povinen je živit. V některých zemích bylo dříve i zakázáno ženám pracovat. Dnes už se ženy postupně dostávají do veřejného života více. S touto rolí ženy souvisí i mnohoženství. Islám není proti tomu, aby jeden muž měl více manželek. Je ale jeho povinností je všechny finančně zabezpečit.

Halal

Islám má pravidla i pro stravování. Některé potraviny jsou zakázané. Vše, co muslimská víra dovoluje jíst, se nazývá halal. Muslimové nesmějí jíst vepřové, krev nebo pít alkohol. Všechna zvířata, jejichž maso muslimové jedí by měla být poražena způsobem, který se jmenuje dhabíha. V tomto případě je zvířeti podříznuta tepna na krku a nechá se vykrvácet, aby se očistilo od krve, která je v této víře nečistá.

Na co si dát pozor při cestě do muslimských zemí

Když se vydáte do země, která je muslimská, respektuje pravidla této víry a nedrážděte místní nějakými protestními projevy. Jako neuctivé je bráno, pokud se dostatečně neobléknete. Hlavně ženy, ale i muži, by měli zahalit ruce a nohy nebo při nejmenším ramena a kolena. Na posvátná a náboženská místa by si ženy měly zakrýt vlasy šátkem. Muslimy také může pohoršit, pokud si dva lidé vyjadřují náklonnost na veřejnosti. Není tedy slušné se s partnerem na veřejnosti například líbat. V domě ramadánu je slušné, pokud se zdržíte toho před muslimy jíst nebo si dávat vydatnou svačinu poblíž mešity. Ani pít alkohol se nedoporučuje veřejně, mohli byste se setkat s neporozuměním.

V Íránu je náboženské právo součástí politiky. Je tu tedy protizákonné porušovat náboženská pravidla. Existuje tu mravní policie. V posledních letech se pravidla v praxi trochu rozvolňují, nicméně oficiálně by měly ženy nosit na hlavě nějaký šátek alespoň přes část vlasů, ženy a muži by se neměli na veřejnosti držet za ruku ani jinak vyjadřovat sympatie, ženy by neměly chodit odhalené a nejlepší je, pokud jsou v doprovodu muže. Alkohol je tu zákonem zakázaný. Další země, kde pocítíte muslimská pravidla více je Saudská Arábie. Tam je místí režim ortodoxnější než v ostatních arabských zemích. Může se vám tu tedy častěji stát, že se setkáte s radikálnějšími vyznavači víry, které vaše chování může pobouřit.

0 komentářů
Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit. Pokud nemáte účet, registrujte se.