Hinduismus: vše, co vás zajímá, na jednom místě | cKlub.cz

Nejoblíbenější first minute 2024 destinace se slevou až 50 %

Světová náboženství: Hinduismus

Hinduismus je nejen náboženství ale hlavně myšlenkový proud, který se zrodil v Indii a stále je s ní úzce spojený. Je to údajně nejstarší náboženství. Jeho kořeny sahají do 2. tisíciletí př. n. l. Nemá ale žádného zakladatele. Vznikal postupně a nenásleduje jednu historickou osobnost. Je také výjimečný tím, že pro něj nejsou tolik důležité náboženské texty. K jejich víře patří dělení lidí do společenských tříd tzv. kast nebo princip karmy a víra v reinkarnaci. Hinduisté věří ve více bohů, je to tedy polyteistické náboženství. Víra hinduistů je více uvolněná než v jiných náboženstvích. Každý hinduista může víru chápat jinak, vybrat si jiného boha, ve kterého věří nebo následovat jiné principy. I proto často někteří nazývají hinduismus spíše životním stylem než náboženstvím.

Dnes je hinduismum se svými 900 miliony následovníků třetí nejrozšířenějším náboženství na světě hned za křesťanstvím a islámem. Nejvíce vyznavačů hinduismu potkáte v Indii a Nepálu. V těchto zemích jsou také nejcitelnější hinduistické tradice a zvyky. V Indii se k hinduismu hlásí téměř 80 % lidí.

Kde žije nejvíc hinduistů?

Základní principy hinduismu

I když hinduismus nemá jednoho zakladatele, drží se dnes několika historických textů, ze kterých vychází jeho princip. Tyto texty se nazývají védy. Jsou čtyři základní a obsahují různé hymny, písně nebo mytologické příběhy. K těmto védám později brahmáni napsali komentáře a vysvětlení, které se jmenují brahmany. A poslední skupina textů jsou knihy se sbírkami výroků, které pronášeli učitelé ke svým žákům.

Kastovní systém

Jedním z typických znaků hinduismu je dělení do kast neboli společenských tříd. Kasty jsou oficiálně 4. Dříve kastovní systém fungoval velice pevně. Člověk se do kasty rodil a nemohl ji opustit ani si vzít někoho z jiné kasty. Dnes je kastovní systém oficiálně v Indii zakázán. Na tradičním venkově ale stále ještě pozůstatky tohoto zvyku najdeme. Například právě smíšená manželství jsou někde pořád nemyslitelná. Kasty jsou děleny takto:

  1. Brahmání – kněží
  2. Kšátriové – bojovníci a vládci
  3. Vajšjové – rolníci, obchodníci a zemědělci
  4. Šúdrové – služebnictvo

Mimo systém kast stojí ještě jedna skupina, a to jsou párijové neboli nedotknutelní. Je to nejnižší kasta složena z lidí vyčleněných ze společnosti. 

Samsara a karma

Samsara neboli věčný koloběh patří k základním principům hinduismu. Hinduisté věří v převtělování duší. Když člověk zemře, reinkarnuje se znovu do lidské bytosti. Tento koloběh převtělování končí v době, kdy je duše připravena. Tento přechod se nazývá mokša.

Nejen se samsarou souvisí další princip, kterým je karma. Hinduisté věří v morální zákon, který nám oplácí, jak si zasloužíme. Pokud konáme dobré činy, dobré se nám vrátí a naopak. Karma poté působí i v koloběhu převtělování. Pokud jsme žili špatný život, můžeme se znovu narodit jako zvíře. Pokud jsme naopak žili správně, narodíme se jako člověk ve vyšší kastě.

Átma

Další princip, který hinduisté pojmenovávají, je Átma. Znamená to, že hinduismus věří v duši. Věří, že každý živý tvor má duši a ta je součástí velké světové duše. Proto je toto náboženství spojeno s respektem ke zvířatům i rostlinám. Mnoho hinduistů jsou vegetariáni.

Nenásilí

Nejen s Átma je pak spojen princip nenásilí, který je také silným pilířem hinduismu. Právě s propagací nenásilí je spojena významná osoba indických dějin Mahátma Ghándí. Ten bojoval proti britské kolonializaci formou pasivní rezistence neboli odporem bez použití zbraní. Hlásal svůj nesouhlas s válkou nebo jakýmikoli boji.

Dharma

Další pojem, který můžete v hinduistické společnosti slyšet je Drahma. Tento princip je více filozofický a znamená něco jako absolutní pravdu. Dharmy se snaží hinduista dosahovat a žít v ní. Je to uvědomění života, napojení na vyšší inteligenci a hinduistickou morálku.

Božstvo

Hinduistické božstvo je složeno z mnoha jmen. Bohové jsou vyobrazování a často mají velmi originální nebo zvířecí podobu. Nejdůležitější jsou tři bohové:

  • Brahmá – tento bůh je stvořitel vesmíru. Má čtyři hlavy a čtyři ruce.
  • Višnu – tento bůh je ochránce vesmíru, řídí lidský osud. Je zobrazován se čtyřma rukama.
  • Šiva – tento bůh je ničitel. Ten reprezentuje protiklad, který ničí aby bylo možné znovu tvořit. Je zobrazen jako meditující jogín.

Symboly hinduismu a významná místa

Důležitým symbolem hinduismu je svastika. V Evropském kontextu tento symbol známe jako hákový kříž spojený s německým nacistickým režimem. V hinduismu je ale chápán jako symbol štěstí. Další důležitý symbol je óm. Pro Evropany je to na první pohled součást indického písma. Ten vyjadřuje absolutno a sjednocení. Mantra óm se používá i v meditacích.

Ženy se často zdobí tečkou na čele mezi obočím. Tato tečka se nazývá tilak. Symbolizuje moudrost nebo otevírání pomyslného třetího oka, které nám dovolí vidět svět takový jaký opravdu je. Často si ženy kreslí tuto tečku v době různých ceremonii a svátků.

Hinduistická posvátná místa nemají oficiální název jako například v judaismu synagoga nebo v islámu mešita. V indii ale stojí mnoho hinduistických chrámů. Pokud je budete chtít navštívit, zujte si u vchodu boty. Měli byste být také dostatečně oblečeni a pokud si vezmete na hlavu šátek nebo čepici, vyjádříte tím dostatečnou úctu. Někdy cizinci nemají povolen přístup do některých částí svatyně. V takovém případě to respektujte. Buďte opatrní při fotografování, je lepší si jej ušetřit abyste předešli nepříjemným rozhovorům. Místní mohou být ohledně fotografování pověrčiví.

Zvyky a tradice hinduistů

Součástí hinduistické víry je soucit se vším živým. Mnoho hinduistů tedy nejí maso. Jedno zvíře je v hinduismu posvátné a tím je kráva. Hovězí maso tedy oficiálně hinduisté jíst nesmí. Není ani výjimkou, že v Indii potkáte krávy na ulicích, jak si tu bez povšimnutí procházejí.

K hinduistickým zvykům patří koupání v posvátných řekách. Důležitou řekou je například Ganga. Koupání v Ganze má očišťovat tělo i duši.  Ta má dnes velký problém se znečištěním. Kromě toho, že do ní odchází mnoho splašků a denně se v ní koupou tisíce Indů, tak do ní někteří nelegálně pohřbívají své mrtvé.

Modlitbami hinduistů je přeříkávání manter a meditace.  

Hinduistické svátky

Hinduisté slaví několik svátků během roku. Většina z nich je spojena se společnými oslavami v ulicích nebo festivaly.

  • Diwali je festival světel. Ten trvá 5 dní a je plný ohňostrojů a světelných show. Oslavuje výhru světla nad tmou a dobra nad zlem. Datum svátku se mění, ale vždy je v průběhu října nebo listopadu.  
  • Holi je jarní festival plný barev. Oslavuje plodnost matky země. Datum tohoto svátku se posouvá ale vždy se slaví v březnu.
  • Navaratri je devítidenní svátek, jež oslavuje čas sklizně. Koná se vždy na začátku října.

Sekty

Hinduisté se dělí na mnoho proudů a v souvislosti s tím vzniklo mnoho různých náboženských sekt. Mnoho sekt je nejen v Indii a Nepálu, ale i po světě včetně České republiky.

V Indii se dělí hinduisté do skupin podle hlavních bohů. Ve světě se můžete na ulici setkat se stoupenci hnutí Hare Krišna. Často se s vámi budou chtít bavit o své víře nebo vám prodat nějaké knihy. Mívají na sobě typické oranžové oblečení. Toto hnutí oslavuje boha Krišnu. Jeho cílem je šířit jeho moudrost.

Na co si dát pozor při návštěve Indie? 

Když se vydáte do Indie, respektujte místní náboženské zvyky. Turisté bývají považováni za skupinu mimo kasty, ale často jsou Indové velmi přátelští. Dobrý dojem uděláte, pokud použijete jejich pozdrav. Říká se „namaste“ a u toho spojíte ruce a zvednete je směrem k obličeji. Chovejte se zde uctivě ke zvířatům a respektujte, pokud někdo odmítne jíst maso. V Indii je zakázáno zabíjet krávy. Pokud pojedete do tradičnějších části Indie nebo do Nepálů, je uctivé, pokud mají ženy zahalená ramena a kolena. Při jídle používejte pravou ruku. Indové považují levou ruku za tu, která se používá na očistu nebo použití toalety.

0 komentářů
Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit. Pokud nemáte účet, registrujte se.