Příletová a odletová karta: K čemu slouží a jak se vyplňují? | cKlub.cz

Příletová a odletová karta: K čemu slouží a jak se vyplňují?

Cestujete mimo Evropskou unii? Pak se připravte, že v cílové destinaci budete možná muset vyplnit příletovou a odletovou kartu. Jak se příletová karta vyplňuje, co obsahuje a jaké nejčastěji používané pojmy je dobré znát?

Co je to příletová a odletová karta?

Příletová karta neboli departure card je dokument, který vybrané státy vyžadují od turistů před vstupem na jejich území. Příletová karta slouží imigračním úředníkům a bezpečnostním složkám jako základní zdroj informací o osobách vstupujících na území státu. Dokument zpravidla obsahuje:

 • jméno a příjmení,
 • datum a místo narození,
 • národnost,
 • číslo letu,
 • délku trvání pobytu,
 • adresu pobytu,
 • účel pobytu,
 • a další údaje.

Vedle příletové karty existuje také odletová karta – landing card, která se odevzdává před opuštěním státu.

Kdy se příletová karta vyplňuje?

Příletová karta se vyplňuje většinou po přistání v cílové destinaci. Výjimkou ale není vyplnění během letu na palubě letadla. Dokument se po příletu odevzdává úředníkovi při vstupní pasové kontrole. Některé státy k příletové kartě vyžadují také formulář celní deklarace. Vyplnění příletové karty není složité, avšak její význam nepodceňujte.

 • Příletovou kartu vyplňujte čitelně tiskacím písmem.
 • Příletovou kartu jsou povinni odevzdat všichni cestující včetně dětí.
 • Za děti vyplňují kartu rodiče, opatrovníci nebo jejich doprovod.
 • Dejte pozor na správnost údajů.
 • Uvedení nesprávných či zavádějících informací může způsobit zdržení.
 • Pro rychlejší odbavení vložte příletovou kartu do pasu.
 • Pokud si nejste jistí, požádejte o pomoc s vyplněním letušku nebo přítomný personál.

V některých zemích může turistovi část příletové karty zůstat, v takových případech se zbylá část příletové karty odevzdává při odletu.

Které země příletovou kartu požadují?

Povinnost vyplnit a odevzdat příletovou kartu si určuje každý stát samostatně. Příletová karta je vyžadována v mnoha turistických destinacích. Patří k nim například:

Jaký je rozdíl mezi příletovou kartou a vízem?

Pozor, příletová karta není turistické vízum. Příletové karta je dokumentem potřebným pro vstup do země. Její odevzdání ale neopravňuje turistu k dlouhodobému pobytu v zemi. Před cestou si proto dopředu zjistěte, zda v cílové destinaci platí pro turisty vízová povinnost, jaké jsou její podmínky, i to, zda je o vízum zapotřebí žádat dopředu.

Které pojmy se vyplatí znát?

Příletové karty jsou vyhotoveny jak v národním jazyce cílové destinace, tak i v angličtině. Před začátkem vyplňování se proto dopředu seznamte s nejdůležitějšími pojmy.

 • First name, surname – jméno a příjmení
 • Date of Birth – datum narození
 • Place of Birth – místo narození
 • Nationality – národnost
 • Adress where you live – adresa bydliště
 • Address while visit in – adresa během pobytu
 • Accommodation – ubytování
 • Sex – pohlaví
 • Marital status – rodinný stav
 • Married – vdaná/ženatý
 • Occupation – zaměstnání
 • Purpose of visit – důvod cesty
 • Businness – obchod
 • Tourism – turistika
 • City where Visa was Issued – místo vystavení víza
 • Arrival – přílet
 • Departure – odlet
 • Flight number – číslo letu
 • Only for official use – pouze pro úřední záznamy
0 komentářů
Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit. Pokud nemáte účet, registrujte se.