Nejoblíbenější first minute 2024 destinace se slevou až 50 %

UNESCO funguje už přes 70 let. Proč organizace vytvořila Seznam světového dědictví?

UNESCO funguje už přes 70 let. Proč organizace vytvořila Seznam světového dědictví?

UNESCO je celosvětově známou organizací, jejímž cílem je rozvíjet spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy a kultury. Řadí se mezi 15 mezinárodních odborných organizací OSN. UNESCO vzniklo na podporu udržení mezinárodního míru po druhé světové válce, kromě toho dnes organizace hraje velkou roli i při výběru památek uvedených na Seznamu světového dědictví.

Základní údaje o UNESCO

 • UNESCO je zkratka pro United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, v Česku známé pod názvem Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu.
 • Organizace byla založena 16. listopadu 1945 a sídlí v Paříži.
 • Součástí organizace je 195 členských zemí a 9 přidružených členů.
 • Československo bylo jednou ze zakládajících zemí, po rozpadu se stala Česká republika novým členem v roce 1993.

Pro UNESCO je typických pět hlavních oblastí, kterými jsou:

 • vzdělání,
 • přírodní vědy,
 • sociální a humanitní vědy,
 • kultura,
 • komunikace a informace.

Jaké památky UNESCO chrání?

UNESCO v roce 1972 rozhodlo, že povinností lidstva je chránit kulturní a přírodní památky po celém světě, uzavřena tak byla Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, která vstoupila v platnost v roce 1975. Z Úmluvy vyplývá, že každý smluvní stát musí zajistit kulturní a přírodní dědictví budoucím generacím, a to s maximálním využitím vlastních zdrojů.

V rámci kulturního dědictví se jedná:

 • o památníky,
 • o skupiny budov,
 • o lokality.

V rámci přírodního dědictví se jedná:

 • o přírodní jevy tvořené fyzickými a biologickými útvary,
 • o geologické a fyziografické útvary,
 • o přírodní lokality.

Na Seznam světového dědictví jsou zařazeny jen ty památky, které splňují jedno z deseti kritérií stanovené organizací UNESCO. 
Kritéria jsou následující:

 1. mistrovské dílo tvůrčího talentu
 2. významný mezník v hodnotách člověka
 3. důkaz o existující či vymřelé civilizaci/kulturní tradici
 4. ukázka stavby dokumentující významnou etapu v dějinách lidstva
 5. ukázka způsobu osidlování či využití půdy nebo moře
 6. památka související s událostmi, tradicemi, významnými myšlenkami, vírou nebo uměním
 7. jedinečný přírodní fenomén
 8. ukázka dokumentující významnou fázi vývoje Země
 9. ukázka související s ekologickými a biologickými procesy v rámci evoluce
 10. památka obsahující důležité a významné přírodní biotopy mající velký vliv pro zachování místní biologické rozmanitosti

Kdo má kolik památek na Seznamu světového dědictví?

V současné době je na Seznamu světového dědictví zapsáno 1 121 položek, z toho jich je:

 • 896 kulturních,
 • 213 přírodních,
 • 39 smíšených.

V seznamu je celkem 167 států z celého světa, nejvíce památek se nachází:

Česká republika se pyšní 14 památkami zapsanými na seznamu UNESCO, dalších 6 památek je pak v kategorii nehmotného kulturního dědictví. Obdobný počet chráněných památek pak má:

I přestože, co se počtu týká, konkurovat některým zemím nemůžeme, hustotou se Česká republika řadí na vrchol žebříčku. Spolu s ČR se nejvyšší hustotou pyšní:

0 komentářů
Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit. Pokud nemáte účet, registrujte se.