UNESCO funguje už přes 70 let. Proč organizace vytvořila Seznam světového dědictví? | cKlub.cz

UNESCO funguje už přes 70 let. Proč organizace vytvořila Seznam světového dědictví?

UNESCO je celosvětově známou organizací, jejímž cílem je rozvíjet spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy a kultury. Řadí se mezi 15 mezinárodních odborných organizací OSN. UNESCO vzniklo na podporu udržení mezinárodního míru po druhé světové válce, kromě toho dnes organizace hraje velkou roli i při výběru památek uvedených na Seznamu světového dědictví.

Základní údaje o UNESCO

 • UNESCO je zkratka pro United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, v Česku známé pod názvem Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu.
 • Organizace byla založena 16. listopadu 1945 a sídlí v Paříži.
 • Součástí organizace je 195 členských zemí a 9 přidružených členů.
 • Československo bylo jednou ze zakládajících zemí, po rozpadu se stala Česká republika novým členem v roce 1993.

Pro UNESCO je typických pět hlavních oblastí, kterými jsou:

 • vzdělání,
 • přírodní vědy,
 • sociální a humanitní vědy,
 • kultura,
 • komunikace a informace.

Jaké památky UNESCO chrání?

UNESCO v roce 1972 rozhodlo, že povinností lidstva je chránit kulturní a přírodní památky po celém světě, uzavřena tak byla Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, která vstoupila v platnost v roce 1975. Z Úmluvy vyplývá, že každý smluvní stát musí zajistit kulturní a přírodní dědictví budoucím generacím, a to s maximálním využitím vlastních zdrojů.

V rámci kulturního dědictví se jedná:

 • o památníky,
 • o skupiny budov,
 • o lokality.

V rámci přírodního dědictví se jedná:

 • o přírodní jevy tvořené fyzickými a biologickými útvary,
 • o geologické a fyziografické útvary,
 • o přírodní lokality.

Na Seznam světového dědictví jsou zařazeny jen ty památky, které splňují jedno z deseti kritérií stanovené organizací UNESCO. 
Kritéria jsou následující:

 1. mistrovské dílo tvůrčího talentu
 2. významný mezník v hodnotách člověka
 3. důkaz o existující či vymřelé civilizaci/kulturní tradici
 4. ukázka stavby dokumentující významnou etapu v dějinách lidstva
 5. ukázka způsobu osidlování či využití půdy nebo moře
 6. památka související s událostmi, tradicemi, významnými myšlenkami, vírou nebo uměním
 7. jedinečný přírodní fenomén
 8. ukázka dokumentující významnou fázi vývoje Země
 9. ukázka související s ekologickými a biologickými procesy v rámci evoluce
 10. památka obsahující důležité a významné přírodní biotopy mající velký vliv pro zachování místní biologické rozmanitosti

Kdo má kolik památek na Seznamu světového dědictví?

V současné době je na Seznamu světového dědictví zapsáno 1 121 položek, z toho jich je:

 • 896 kulturních,
 • 213 přírodních,
 • 39 smíšených.

V seznamu je celkem 167 států z celého světa, nejvíce památek se nachází:

Česká republika se pyšní 14 památkami zapsanými na seznamu UNESCO, dalších 6 památek je pak v kategorii nehmotného kulturního dědictví. Obdobný počet chráněných památek pak má:

I přestože, co se počtu týká, konkurovat některým zemím nemůžeme, hustotou se Česká republika řadí na vrchol žebříčku. Spolu s ČR se nejvyšší hustotou pyšní:

0 komentářů
Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit. Pokud nemáte účet, registrujte se.