Přehled evropských států, které nejsou členy Evropské unie – jaká omezení zde očekávat?

Občané Evropské unie mají po členských státech výrazně usnadněné cestování. K překračování vnitřních hranic členských států totiž postačí pouze průkaz totožnosti. Ne vždy je to ale pravda. Jaká pravidla platí pro cestování uvnitř i mimo EU? 

Ve kterých státech EU jsou zavedeny hraniční kontroly?

Do Evropské unie patří 28 členských států. Pro vstup do EU jsou na vnějších hranicích a na mezinárodních letištích zavedeny hraniční kontroly. Dále po Evropské unii platí svobodný pohyb osob. Cestování bez hraničních kontrol a s průkazem totožnosti se ale vztahuje pouze na země schengenského prostoru, ve kterém nejsou všechny státy EU.

Členské státy Evropské unie

Pozn.: Tučně jsou označeny státy, které nepatří do schengenského prostoru.

Země, které nejsou členy schengenského prostoru, ale jsou členy EU, mají pro občany Evropské unie mnohdy mírnější pravidla vstupu. Příkladem je Chorvatsko, které je signatářem Schengenské dohody. Na turisty cestující do Chorvatska se sice vztahují hraniční kontroly, ty jsou ale spíše formalitou a nepředstavují téměř žádné zdržení. Zároveň občané EU mohou do Chorvatska cestovat pouze na průkaz totožnosti.

Jaká pravidla platí pro překročení hranic evropských států?

Evropských států, které nejsou členy Evropské unie, je 15. Tyto země mají zpravidla nastaven vlastní systém hraničních kontrol a ke vstupu požadují cestovní doklad, případně vízum. Přesto do některých nečlenských států EU lze cestovat stejně snadno, jako kdyby byly součástí Evropské unie. Důvodem je členství v schengenském prostoru.

Nečlenské státy EU 

Pozn.: Tučně jsou označeny státy, které patří do schengenského prostoru.

Cestování bez hraničních kontrol

Stěžejní pro bezproblémové cestování po Evropské unii je Schengenská dohoda, kterou akceptuje 26 evropských států. Výhodami cestování mezi členskými státy jsou:

  • překročení hranic v libovolném místě,
  • cestování pouze s průkazem totožnosti,
  • absence hraničních kontrol.

To platí jak pro občany zemí Schengenské dohody, tak i pro cizince, které k svobodnému cestování opravňuje schengenské vízum. Cizinci zároveň musí na vnějších hranicích schengenského prostoru projít hraniční kontrolou. 

Čím cestovatele omezují hraniční kontroly?

Státy, které nepatří do schengenského prostoru, upravují vstup cizinců na své území podle vlastní legislativy. Jaké jsou tedy povinnosti turistů cestujících do zemí mimo Schengen?

  • Vstup do země pouze přes hraniční přechody
  • Předložení cestovních dokladů, případně víza
  • Absolvování hraniční kontroly
0 komentářů
Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit. Pokud nemáte účet, registrujte se.